Oferta

Oferuję porady prawne online dla Klientów, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej bądź też sporządzenia dla nich projektu pisma procesowego bez wychodzenia z domu.

Możliwe jest uzyskanie porady prawnej w wybranej przez Klienta formie komunikacji: za pośrednictwem e-maila jak również rozmowy telefonicznej lub poprzez komunikator Skype.

W celu omówienia zakresu i tematyki konsultacji, ustalenia formy kontaktu i terminu oraz wyceny usług zapraszam do skontaktowania się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego, w którym proszę o wskazanie przedmiotu konsultacji, formy kontaktu, terminu wykonania usługi oraz jej wyceny. Udzielenie porady prawnej online nastąpi w terminie ustalonym z Klientem, po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Kancelarii wynagrodzenia, a w przypadku takiej konieczności- po przedstawieniu dokumentów dot. omawianego problemu.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem i uzależniona jest od specyfiki oraz rodzaju sprawy, w tym stopnia jej skomplikowania i koniecznego nakładu pracy adwokata. Honorarium za prowadzenie sprawy uzależnione jest między innymi od etapu sprawy, jej rodzaju, stopnia zawiłości czy też ilości czynności procesowych, w jakich miałby uczestniczyć adwokat. Zawsze warunki finansowe przedstawiam klientowi przed rozpoczęciem współpracy. Koszt pomocy prawnej ustalany jest na poszczególne etapy postępowania.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w dużej mierze od wartości przedmiotu sporu – w sprawach cywilnych – ceny zaczynają się od stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r.

Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

PRZEWIŃ W GÓRĘ