O KANCELARII ADWOKAT NATALII SIKORSKIEJ

Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej w podejmowaniu trudnych decyzji i rozwiązywaniu problemów. Świadczy również pomoc w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych (fundacje, stowarzyszenia). Ponadto, doradza i negocjuje umowy aby zabezpieczyć interesy Klienta. 

Każdy z Klientów może liczyć na indywidualne podejście do powierzanej mi sprawy, mające na celu wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania i zapewnienie maksymalnej satysfakcji Klienta przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej.

 

Siedzibą Kancelarii jest Kutno, ale swoje usługi Kancelaria świadczy na terenie województwa łódzkiego i innych województw.  

O MNIE

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłam praktyki zawodowe w sądach i prokuraturze. Aplikację Adwokacką odbywałam w Izbie Adwokackiej w Płocku, jednocześnie zdobywając doświadczenie zawodowe w Kancelarii Adwokackiej w Kutnie. Zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego. Dążę do stałego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności celem świadczenia usług prawnych na jak najwyższym poziomie. Trudności zamieniam w wyzwania. W swojej pracy kieruję się ochroną interesów Klienta, współpracę opieram na wzajemnym zaufaniu, dyskrecji oraz starannym i wnikliwym podejściem do każdej sprawy. 

W wykonywaniu zawodu adwokata dążę do tego, aby współpraca ze wszystkimi Klientami oparta była na szczegółowej analizie każdego przypadku, mającej na celu opracowanie odpowiedniej strategii działania i optymalnych rozwiązań problemu. Dbam o to by od początku współpracy wszelkie ustalenia były czytelne, a w jej toku podejmowane działania były omówione z Klientem – jednocześnie zapewniając bieżący dostęp do informacji o stanie sprawy na każdym jej etapie. W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców na bieżąco konsultuję i rozwiązuję problemy prawne Klientów – każdorazowo dostosowując się do potrzeb Klienta. Pomagam przedsiębiorcom, w zakresie przygotowywania i negocjowania umów oraz stosownej dokumentacji korporacyjnej i pracowniczej oraz współpracuje przy zakładaniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego.   

Adwokat Natalia Sikorska

OBSZARY PRAKTYKI

prawo cywilne

w tym w sprawach odszkodowawczych oraz windykacyjnych, opiniowanie umów, dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.

prawo rodzinne

rozwody, separacje oraz kwestie dot. dzieci jak alimenty, uregulowanie kwestii kontaktów, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego

prawo karne

obrona na każdym etapie sprawy, reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem

prawo handlowe i gospodarcze

świadczenie usług prawnych w biznesie, obsługa prawna firm i spółek, sporządzanie dokumentacji korporacyjnej, w tym dokumentów niezbędnych do złożenia podczas rejestracji nowej spółki lub zmian w toku jej działalności

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy: reprezentacja pracodawców i pracowników np. dot. odwołań od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

fundacje i stowarzyszenia

usługi doradcze na rzecz inicjatyw społecznych, w tym pomoc w tworzeniu statutów, sporządzanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego

prawo administracyjne

prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego: odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski urzędowe

prawo spadkowe

prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek lub uzupełnienie zachowku, dział spadku, zniesienie współwłasności,

prawo nieruchomości

zasiedzenie, uwłaszczenie nieruchomości, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawo budowlane, sprawy z zakresu najmu, ochrony praw lokatorów

PORADY PRAWNE ONLINE

Oferuję porady prawne online dla Klientów, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej bądź też sporządzenia dla nich projektu pisma procesowego bez wychodzenia z domu.

Możliwe jest uzyskanie porady prawnej w wybranej przez Klienta formie komunikacji: za pośrednictwem e-maila jak również rozmowy telefonicznej lub przez platformę Zoom.

W celu omówienia zakresu i tematyki konsultacji, ustalenia formy kontaktu i terminu oraz wyceny usług zapraszam do skontaktowania się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego, w którym proszę o wskazanie przedmiotu konsultacji, formy kontaktu, terminu wykonania usługi. Udzielenie porady prawnej online nastąpi w terminie ustalonym z Klientem, po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Kancelarii wynagrodzenia, a w przypadku takiej konieczności- po przedstawieniu dokumentów dot. omawianego problemu.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem i uzależnione jest od specyfiki oraz rodzaju sprawy, w tym stopnia jej skomplikowania i koniecznego nakładu pracy adwokata. Honorarium za prowadzenie sprawy uzależnione jest między innymi od etapu sprawy, jej rodzaju, stopnia zawiłości czy też ilości czynności procesowych, w jakich miałby uczestniczyć adwokat. Zawsze warunki finansowe przedstawiam klientowi przed rozpoczęciem współpracy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w dużej mierze od wartości przedmiotu sporu – w sprawach cywilnych – ceny zaczynają się od stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22/10/2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Koszt pomocy prawnej ustalany jest na poszczególne etapy postępowania. Istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty. Do wynagrodzenia doliczany podatek VAT.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Sikorska
ul. Staszica 21, 99 – 300 Kutno (budynek RSM Pionier w Kutnie, parter, wejście od tyłu budynku)

Telefon komórkowy: 669393524 

Adres e-mail: adw.nataliasikorska@gmail.com

NIP: 775-266-23-22 
REGON: 382971319

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

poniedziałek – piątek, od 9:00 do 17:00

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, terminy spotkań mogą być ustalone indywidualnie, poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii.